Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner
Picker Icon

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Резистентност към микроби

Резистентност към микроби

Откриване на пеницилина от Флеминг 1928 година поставя началото на ерата на антибиотиците в здравеопазването.

… но заедно с големите успехи при началното прилагане на тези продукти, са се появили и проблемите, един от които е


РЕЗИСТЕНТНОСТТА – това е устойчивост на патогените


В настоящия момент микробната резистентност е един от най- актуалните здравни проблеми в света. Световната здравна организация в годишния си доклад, озаглавен „По-безопасно бъдеще„, предупреждава, че инфекциозните болести се разпространяват по-бързо от когато и да било. Посочва се, че една от причините за все по-трудното овладяване на инфекциозните заболявания е нарастващата резистентност на патогените.

Рязко нараства процентът на щамовете, резистентни към няколко анти-микробни средства, така наречената поли-резистентност, което е основно препятствие в терапията на инфекциозните заболявания.

Механизмите на формиране на резистентност са различни, но най- често след възникване на мутации.

Резистентността се предава в поколенията и се обменя между различните видове микроорганизми-R плазмиди, транспозони и др.

Установена е тясна връзка между степента на приложение на дадено анти-микробно средство и процента на резистентните към него бактерии.

Неправилното приложение на антибиотици и дезинфектанти – честата им употреба, ниски концентрации, кратки терапевтични курсове и др. Всичко това довежда до възникване и широко разпространение на устойчиви към тези средства микроорганизми, или така наречените СУПЕР МИКРОБИ.

Резистентност към микроби
5 (100%) 1 vote

No Comments

Give a Reply

seventeen + 18 =