Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner

Industrial 5л + подарък Обезмаслител

55.20 лв.

Почистващ и обезмасляващ препарат за техническо оборудване и повърхности в индустрията. Препарат за многократна употреба във вибрационни вани.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

,

INDUSTRIAL  

Почистващ и обезмасляващ препарат

за техническо оборудване и повърхности в индустрията.

Препарат за многократна употреба във вибрационни вани. Концентрат.

Обезмаслител.

Свойства:

 • Безопасен почистващ препарат с широк спектър на действие
 • Има силно почистващо и обезмасляващо действие
 • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяванията от почистваната
  повърхност, без създаване на химична реакция
 • Сваля всякакви смазки
 • Ефективно проявява свойствата си в ултразвукови вани при t°60°-80° С или във вани за обезмасляване чрез потапяне
 • Чрез сепарация или филтриране може да се използва многократно, не губи
  свойствата си, което води до значително намаляване на разходите
 • Негорим, нетоксичен, безвреден за всички повърхности, включително алуминий
  и уплътнения
 • Има обезмирисяващо действие, като напълно разрушава молекулите на силно
  миришещото вещество меркаптан, което се добавя в природния газ
 • Почиства никотинови отлагания
 • Снема статичния заряд
 • Не съдържа фосфати
 • Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:

 • Нанася се ръчно с гъба, четка или пулверизатор
 • Механично със системи за напръскване под високо налягане
 • Във вани за обезмасляване, чрез потапяне
 • За по-лесно и ефикасно почистване оптималната работна температура се препоръчва да е между 20° и 60° С, в зависимост от степента на замърсяване
 • Повишаването температурата на препарата само с 10° С намалява времето за въздействие
  2 (два) пъти.
 • В затворени системи се допуска нагряване на продукта до 200º С , при което той не променя свойствата си.
 • Разреждане в зависимост от степента на замърсяване: от 1 до 10%

Състав: Двунатриев метасиликат<5%, 2-(2-бутоксиетокси) етанол<5%, Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид<5%, Мастен алкохол C9-11, етоксилиран<5%, рH 12.2

Сигнална дума : Опасност

Изречения за опасност :  

Н302 Вреден при поглъщане  Н315  Причинява дразнене на кожата

Н319  Причинява сериозно раздразнение на очите.

Препоръки за безопасност:

Р280: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето. Р301+Р330+Р331: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353:  При попадане върху кожата (или косата): Съблечете незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с вода/душ. Р304+Р340: При вдишване: Изведете лицето на чист въздух и осигурете удобна позиция за дишане. Р305+Р351+Р338: При попадане в очите: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути . Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.  Р363: изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Условия за съхранение:

В оригинална опаковка в затворено, защитено от замръзване и вентилирано помещение.     

Третиране на отпадъците:

Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

 5 L                                                          

Обем:

5 л

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за “Industrial 5л + подарък Обезмаслител”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The product has been added to your cart.

Продължи с пазаруването Количка