Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner

Cleaner for pets Desinfectant * ready for use – за дезинфекция и почистване (500 ml.)

7.20 лв.

Препарата е в опаковка от 500 ml.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

За почистване и бърза дезинфекция на повърхности и предмети във ветеринарната практика, обекти за отглеждане, настаняване и превоз на животни, обществени приюти и домове, в кото се отглеждат животни (домашни любимци)

Начин на употреба: Почистете предвърително повърхностите от едрите замърсявания (екскременти) ако има такива. Нанесете, оставете  да подейства минимум 5 минути и отстранете с подходяща кърпа или отмийте. След изтичане  времето на въздествие, повърхностите влизащи в контакт с храни се изплакват обилно с питейна вода.

Употребата на препарата се извършва без присъствието на животни.

Достъпът на животни се разрешава след пълното изсъхване на третираните повърхности. Готов за употреба.  С разрешение от МЗ.

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

Изречения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност: Да се държи далече извън обсега на деца. Да се измият ръцете старателно след употреба.

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка в сухо и добре проветрявано помещение.

Информационния  лист за безопасност е на разположение на потребителите при поискване.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за “Cleaner for pets Desinfectant * ready for use – за дезинфекция и почистване (500 ml.)”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

The product has been added to your cart.

Продължи с пазаруването Количка