Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner

PIP AHC почистване на корпусите за отглеждане на животни

27.18 лв.

Пробиотичен препарат за основно почистване на оборудване и помещения за отглеждане на животни и птици.

Концентрат.

 1L

Вашето име *
Телефон *

За PIP AHC почистване на корпусите за отглеждане на животни

Свойства:

 • PIP AHC е пенообразуващ препарат съдържащ стабилизирани пробиотични PIP бактерии за цялостно почистване на корпусите за отглеждане на животни и тяхната инфраструктура
 • Премахва замърсяванията в дълбочина и има дълготрайно действие в следствие работата на ензимите и пробиотиците
 • Активно работи за отсраняване на лошите миризми
 • Безопасен за всички материали, биоразградим

Състав: Съгласно насоките дадени от Е.С.
Аниогенни ПАВ 5-15%. Нейоногенни ПАВ <5%. Ензими. Бацилни ферменти. Консерванти (Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone) pH 8.5

Инструкции за употреба:

 • Почистете механично и отстранете всички отпадъци и нечистотии от стените и пода на помещението и измийте под налягане
 • Разклатете бутилката преди употреба за равномерно разпределяне на бактерийните спори в препарата
 • Използвайте за почистване 1-5% работен разтвор на PIP AHC
 • Разредете необходимото количество препарат предварително в малко топла вода с температура около 40°-50°С (максимум 60°), за да дадете възможност на пробиотичните бактерии да се активират. След това добавете останалото количество чиста вода до получаване на необходимото процентно разреждане
 • Налейте готовият вече разтвор в пенообразуваща пръскачка
 • Напръскайте с пяна цялата площ в посока от долу на горе
 • Използвайте четка, когато почиствате инсталации, инструменти, табла, съдове за вода, храна и др.
 • Оставете препарата върху повърхностите да подейства 10-20 минути, но не позволявайте да изсъхне
 • Измийте повърхностите с вода под налягане
 • Изплакнете до пълното отстраняване на остатъци от пяна
 • След разреждане продукта трябва да се използва в рамките на 5 дни

Честота на използване: когато корпусите са празни и точно преди поставянето на нови животни.

Разходна норма: 1-2 литра PIP AHC на 100 м²

Сигнална дума: Опасност

Изречения за опасност: Н318 Eye Dam 1: Причинява сериозно увреждане на очитe.

Предупреждения за безопасност:

 • Р280: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето.
 • Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.
 • Р310: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ОТРАВЯНИЯ или на лекар.
 • Р364: Изперете преди повторна употреба.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение с t° 5 – 30°С, без достъп на директна слънчева светлина и замразяване.

Третиране на отпадъците:

 • Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
Изтегли Информационен лист

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „PIP AHC почистване на корпусите за отглеждане на животни“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *