Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner

Обезмаслител за силно омаслени повърхности. Безопасен за алуминий

4.50 лв.

обем

За Обезмаслител за силно омаслени повърхности. Безопасен за алуминий

Обезмаслител

Силен обезмаслител за почистване и обезмасляване на всякакви технически повърхностти

Приложение:

Успешно почиства и обезмаслява повърхности в климатични инсталации, автосервизи, ресторанти и домакинства (хладилни витрини , скари, фритюрници, абсорбатори, фурни, шкафове). Безопасен за алуминий, PVC и всякакъв вид уплътнения. Премахва петна по текстил. Бързо и лесно отделя и най-упоритите замърсявания, оставяйки свеж и приятен аромат. Готов за употреба. За масовo и професионалнo приложение.

Начин на употреба: Разклатете. Напръскайте и отстранете с влажна кърпа или отмийте.

Свойства:

  • Има висока почистваща и обезмасляваща способност, премахва смаски и

упорити наслагвания

  • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяването от

почистваната повърхност без създаване на химична реакция

  • Премахва смаски и упорити наслагвания

  • Има обезмирисяващо действие, подходящ за почистване на хладилници

и хладилни витрини

  • Сваля статичния заряд

  • Безопасен за всякакви повърхности

  • Безвреден за кожата и дрехите

  • Не съдържа фосфати

  • Биологично разградим до 85% за 28 дни

Състав:

Съгласно направляващите линии на Е.С.: Смес от катионно/нейоногенно ПАВ под 5%, рH 10.0

Сигнална дума : няма

Изречения за опасност: ПРЕПАРАТЪТ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРА В КАТЕГОРИИТЕ НА ОПАСНОСТ И НЕ ИЗИСКВА РИСКОВИ ФРАЗИ.

При нормални условия не се очакват никакви рискове.

Препоръки за безопасност: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. При попадане в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. Пазете от достъп на деца.

Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: няма. При контакт с кожата: няма. При контакт с очите: изплакнете незабавно обилно с вода, при необходимост потърсете лекарска помощ. При поглъщане: изплакнете устата с вода. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта ръка.

Условия за съхранение: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Третиране на отпадъците:

Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

e 500 ml, 5 L DATA SHEET

Крисал Балкан РВД ООД 9027 Варна, бул.Сливница 191, тел: 052 504 049, 089 346 2923

e- mail: rvd.ecocleaner@abv.bg; www. ecocleaner.bg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Обезмаслител за силно омаслени повърхности. Безопасен за алуминий“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *