Facebook Pixel на почистващи препарати Ecocleaner
Екоклеан

Industrial – индустриален обезмаслител

14.40 лв.

Почистващ и обезмасляващ препарат за техническо оборудване и повърхности в индустрията.
Препарат за многократна употреба във вибрационни вани. Концентрат.

Обем: *

За Industrial – индустриален обезмаслител

  INDUSTRIAL  

  ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

  Почистващ и обезмасляващ препарат

  за техническо оборудване и повърхности в индустрията.

  За многократна употреба във вибрационни вани. Концентрат.

  Свойства:

  • Безопасен почистващ препарат с широк спектър на действие
  • Има силно почистващо и обезмасляващо действие
  • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяванията от почистваната

  повърхност, без създаване на химична реакция

  • Сваля всякакви смазки
  • Ефективно проявява свойствата си в ултразвукови вани при t°60°-80° С или във

  вани за обезмасляване чрез потапяне

  • Чрез сепарация или филтриране може да се използва многократно, не губи

  свойствата си, което води до значително намаляване на разходите

  • Негорим, нетоксичен, безвреден за всички повърхности, включително алуминий

  и уплътнения

  • Има обезмирисяващо действие, като напълно разрушава молекулите на силно

  миришещото вещество меркаптан, което се добавя в природния газ

  • Почиства никотинови отлагания
  • Снема статичния заряд
  • Не съдържа фосфати
  • Биологично разградим до 85% за 28 дни

  Инструкции за употреба:

  • Нанася се ръчно с гъба, четка или пулверизатор
  • Механично със системи за напръскване под високо налягане
  • Във вани за обезмасляване, чрез потапяне
  • За по-лесно и ефикасно почистване оптималната работна температура се препоръчва   да

  е между 20° и 60° С, в зависимост от степента на замърсяване

  • Повишаването температурата на препарата само с 10° С намалява времето за въздействие

  2 (два) пъти.

  • В затворени системи се допуска нагряване на продукта до 200º С , при което той не

  променя свойствата си.

  • Разреждане в зависимост от степента на замърсяване: от 1 до 10%

  Състав: Двунатриев метасиликат<5%, 2-(2-бутоксиетокси) етанол<5%, Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид<5%,  Мастен алкохол C9-11, етоксилиран<5%,  рH  12.2

  Сигнална дума: Опасност

  Изречения за опасност:  Н302 Вреден при поглъщане  Н315  Причинява дразнене на кожата

  Н319  Причинява сериозно раздразнение на очите.

  Препоръки за безопасност: Р280: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето. Р301+Р330+Р331: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353:  При попадане върху кожата (или косата): Съблечете незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с вода/душ. Р304+Р340: При вдишване: Изведете лицето на чист въздух и осигурете удобна позиция за дишане. Р305+Р351+Р338: При попадане в очите: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути . Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.  Р363: изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

  Условия за съхранение:

  В оригинална опаковка в затворено, защитено от замръзване и вентилирано помещение.     

  Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

   

  Предлага се в опаковки: 1 L / 5 L

   

  Изтегли Информационен лист

   

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „Industrial – индустриален обезмаслител“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *